Čtvrtek, 23 května, 2024
AktualityPromluvy duše

Promluvy duše: Spor o pomlázku

Spor o pomlázku

Zdálo by se, že letošní velikonoční pondělí se bude muset obejít bez jednoho z tradičních velikonočních zvyků, velikonoční pomlázky. Zákaz prodeje velikonočního dekoračního zboží v supermarketech odsunul díky vynalézavosti obchodníků pomlázku spolu s ostatní velikonoční výzdobou do sekce pietního zboží či do kategorie domácích potřeb.

Navzdory všemu omezení však Češi znovu objevili své tradice a zvyky a vrací se zpět ke svým kořenům. Na malých městečkách, přilehlých vesničkách, alejích a kolem rybníčků a kašen na návsi lidé vyrábí úžasně kreativním způsobem velikonoční výzdobu. Je možné zahlédnout kraslice na barevných stužkách, látkové zajíčky, kuřátka, anděly, nazdobené venkovní židle, to všechno si lidé tvoří pro radost sobě i druhým.

Kde se vlastně vzala tradice velikonoční pomlázky? Když se rozhlédneme po našich evropských sousedech, zjistíme, že je to praktika naše středoevropská a její podoba se vzhledem k vývoji společnosti postupně proměňovala. Než se ustálila do současné podoby koledování, kdy chlapci a muži objíždějí své známé a přátelé a šlehají ženy pomlázkou z vrbového proutí a na oplátku za omlazení dostávají od děvčat barevná vajíčka jako symbol nového života a vzkříšení, či něco jiného a ostřejšího.

Původně tato praktika sahá až do doby Karla IV., měla však trochu odlišnou podobu i význam. Ze spisu kazatele Konráda Waldhausera, kde lze zmínku o podobné tradici zaznamenat,  je patrné, že se ženy i muži o velikonočních svátcích šlehali vzájemně a to jak metlami, tak i ručně. Pozdější středověké spisy ze 17. století dokonce hovoří o tom, že si Pražané hojně kupovali barevné metly a jeden den uštědřovali „pomlázku“ muži ženám a druhý den ženy mužům. Zda tento zvyk původně souvisel s obnovou mladosti a zdravím, jak to je interpretováno v současnosti, není zcela jasné. Vrbové proutky mají předávat sílu, bujnost, radost ze života i plodnost, takže se vyšlehávala ještě na začátku 20. století nejen děvčata, ale i dobytek a stromy…

Ať nás vede tato tradice z dávného středověku až do současnosti jakoukoliv cestou společenské proměny, je naše, česká a jsme na ni jako národ hrdí! Dokladem je letošní překrásná velikonoční výzdoba, kterou jsme si společně kolem sebe s radostí z jarních dnů vytvořili! I kdybychom nebyli přeborníci v pletení pomlázek, stačí obyčejný proutek a barevná pentle a aspoň symbolické velikonoční pondělí v úzkém kruhu těch nejbližších může začít!

Krásné velikonoční pondělí všem přeje vaše Sofie!