Pátek, 22 září, 2023
Promluvy duše

Promluvy duše: Kapka rosy v pavučince

Kapka rosy v pavučince

V životě mnohokrát stojíme na křižovatce cest před zásadním rozhodnutím, kudy se vydat dál. Jak říká výstižně Sokrates: Odkud a kam kráčíš, milý Faidre? Odkud jsme přišli a kam jako lidstvo směřujeme? Stěžejní otázka královny Filosofie… a odpověď na ni bude navždy spočívat až za horizontem.

Ať se rozhodneme ve svém životě kráčet jakoukoliv životní cestou, mějme na mysli, že pokoj a klid jsou blahodárným mírem a prapodstatou prvotní touhy naší duše. Pokoj musí sledovat každý náš krok, s klidem a mírem je potřeba kráčet bok po boku, je to naší odpovědností vůči zdravému a spokojenému životu. Vývoj a růst osobnosti, ale i společenství předpokládá i těžké duchovní obtíže, ovšem dobrým lékem nikdy nemohou být násilná politická řešení. Světská Moc produkovaná lidským přebujelým egem je Nemoc a choroba. Tu je potřeba nikoliv rozvíjet, ale především dobře léčit.

Než poprvé vykročíš dál po své cestě, ztiš hlučnou mysl a soustřeď se na tlukot srdce.  Buď jako kapka rosy chvějící se na stéblu trávy. Zavři ji do ticha vyšší moudrosti svého srdce na pár prchavých okamžiků, než se rozsype jako hrstka průhledných perliček po síti pavučiny. Pavučinka je propojeným síťovím našich životů, tkáme ji společně jako živý organismus mimo reálný čas. Místy je zašmodrchaná, vlákénko končí v pevném uzlu a síť neběží plynule dál. Právě tam se zachytí průhledná perlička ticha, klidu a pokoje, která zauzlované vlákno obměkčí a z uzlíku vysvobodí. Cokoliv se pavučině stane, pocítí, ovlivní a promění všechny její spojovací články. Jedině tehdy, když pochopíme napojení na vyšší duchovní svět, který nás jako bytosti spojuje v jeden celek, můžeme dojít k pravému poznání.

Proto, než uděláš první krok na své cestě, zavři se do ticha, daruj si klid, pokoj a mír. Sama sobě. Až pocítíš, že se neklidný vítr utišil, ticho otevře tvé duši okno a zalechtá tě na tváři paprsek světla poznání, teprve pak vykroč do našeho společného světa, mezi ostatní bytosti odvážně, avšak v pokoji a pokoře, dál.

Vaše Sofie