Sobota, 13 července, 2024

Naše obec

Kdo jsme?
Jako unitáři jsme společnost lidí, kteří se setkávají ve společenství, protože jsme si duchovně blízcí a respektujeme „jinakost“ a osobitý výraz toho druhého. Naše UNITARIA nám je domovem a přístavem, kde jsme každý z nás v pravdě osobností se svým vnějším i vnitřním výrazem a my sobě navzájem jsme si rodinou a oporou. Chceme se podporovat v úsilí o naplňování ideálu takového života, který ve svých etických principech shrnuje podstatu dobrého lidství a lásky – tvořivé harmonie, která nás utváří v lidský celek zodpovědný za život zde na Zemi. Je-li vám naše uvažování blízké, přijďte na návštěvu. Rádi vás v našem přístavu uvítáme – kontakt.