Pondělí, 15 dubna, 2024

NSČU

Náboženská společnost českých unitářů je samostatná, správně i duchovně nezávislá právnická osoba. Organizační uspořádání a působení NSČU jsou demokratické. V čele společnosti jsou orgány složené ze zástupců jednotlivých obcí. Nejvyšším orgánem NSČU je sněm NSČU. Výkonným orgánem je ústřední správní sbor NSČU. Statutárním orgánem NSČU je předseda ústředního správního sboru NSČU volený sněmem.

předsedkyně ústředního správního sboru NSČU pro období 2019-2021
PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS)
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel: 603 789 838
e-mail: kristyna-ledererova@unitaria.cz
 
místopředseda ústředního správního sboru NSČU pro období 2019-2021
Ing. Ondřej Svatoš (POU)
 
Ústředí NSČU slouží k zajišťování činnosti NSČU. Skládá se z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.
 
oddělení provozní správy
vedoucí tajemnice
Lucie Hrabánková
e-mail: lucie-hrabankova@unitaria.cz
tel.: 731 522 727
 
oddělení duchovní správy
předseda sboru duchovních pro rok 2021
Rev. Dr. Petr Samojský (POU)
e-mail: samojsky@unitaria.cz
 
Další orgány na centrální úrovni:
 
Ústřední správní sbor pracuje aktuálně ve složení:
Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS, předsedkyně), Štěpán Mairovský (POU, místopředseda), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Vlastimil Krejčí (OUT), Lena Jurgens (IUCP), Michal Kohout (POU), Ondřej Svatoš (POU), Libor Mikš (OUO), Marcela Prajzlerová (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Pavel Sedlák (OUB), Petr Samojský (OŠS), Pavlína Hanzlíková (POU), Zdeněk Kout (LOU).
 
Při ústředním správním sboru působí tyto pracovní komise:
Komise pro správu nemovitostí: Michal Kohout (předseda, POU), Kateřina Samojská (POU), Ondřej Svatoš (POU).
Komise pro koncepci rozvoje NSČU: Kristýna Ledererová Kolajová (předsedkyně bez hlasovacího práva), Michal Kohout (POU), Libor Mikš (OUO), Dagmar Konstatská (LOU), Luděk Pivoňka (OUP), Zuzana Dussel Jurgens (IUCP), Vlastimil Krejčí (OUT),Pavel Sedlák (OUB), Petr Samojský (OŠS).
Komise pro úpravu vnitřních předpisů: Petr Samojský (předseda, OŠS), Štěpán Mairovský (POU), Luděk Pivoňka (OUP), Marek Zalubil (OUB), Vlastimil Krejčí (OUT), Libor Mikš (OUO), Zuzana Jurgens (IUCP), Dagmar Konstatská (LOU).
Pracovní skupina pro přípravu oslav výročí 100 let českého unitářství: Petr Samojský (POU), Libor Mikš (OUO), Zdeněk Rychlík (LOU), Jarmila Plotěná a Anna Vachudová (OUB), Luděk Pivoňka (OUP), Jiří Juráň (OUT).
Ediční rada: Kristýna Ledererová Kolajová (OŠS), Jana Tichá (POU), Petr Samojský (OŠS).
 
Kontrolním orgánem NSČU je dozorčí rada. Aktuálně pracuje ve složení:
Miloš Hlávka (předseda, OŠS), Jana Tichá (POU), Zbyněk Vašíček (OUB), Eva Nejedlová (LOU) a Dagmar Juchelková (OUO).
 
Sněmovní komise pracuje aktuálně ve složení:
Jan Šrajer (předseda, LOU), Jana Rašková (místopředsedkyně, OUT), Lucie Hrabánková (OŠS), Libuše Volfová (OUP), Melanie Nováková (POU), Anna Vachudová (OUB), Zuzana Jurgens (IUCP), Jaroslav Vlček (OUO).