Čtvrtek, 23 května, 2024

Duchovní – medailonek

Naše duchovní: Jana A. Rašková

E-mail: duchovni.lou@gmail.com

Tel: 720 964 954


Při rituálním sázení stromu na Sněmu NSČU

Pocházím z Ústeckého kraje, jsem 13 let šťastně vdaná a jsem též maminkou dvou dcer.
Podnikám jako léčitelka, fyzioterapeutka a masérka.
Nedávno jsem absolvovala Unitářskou akademii, která připravuje budoucí duchovní na jejich roli.
Prošla jsem několikaletým výcvikem se zahraniční praxí v oboru. Stále se ráda učím a poznávám svět.

´Miluji všechny a všechno mezi Nebem a Zemí!´

Mezi hlavní unitářské výzvy a „předpoklady“ patří práce na sobě, harmonický vztah s Přírodou a ochota pomáhat druhým. To mohu čestně podepsat! Aktivní členkou Náboženské společnosti českých unitářů jsem již sedmým rokem. Profesi duchovní jsem si vybrala právě jako možnost setkávat se s lidmi nad rozličnými více či méně spirituálními tématy a programy, které nás vzájemně obohacují. Opakovaně praktikuji rozličné techniky, sloužící k nalézání cesty vlastního osobního růstu a chápání souvislostí života kolem nás. To může být něco tak obyčejného jako např. zpěv, tanec, meditace, ale i tvůrčí psaní, veřejné vystupování na unitářských duchovních shromáždění, obřady na míru…

Ano, duchovní můžete potřebovat i jako ceremoniáře vaší svatby, přechodového rituálu, nebo například jako laskavého průvodce posledním rozloučením s blízkou osobou. A to pro všechny členy Unitarie  zdarma.

Nedílnou součástí mého života jsou lidé, lidé takoví, jaké je Pán Bůh stvořil: velcí, malí, mladí, staří, hendikepovaní, zdraví, bílí, černí…zkrátka všichni! Každý ve svém životním kontextu je podle mne jedinečný – unikátní a všechny takové rádi uvítáme v Přístavu liberecké Unitarie. I váš příběh může být přece inspirací pro ostatní – podobně smýšlející bytosti. Pokud chcete, můžete být vidět a třeba přidat také ruku ke společnému dílu v mnoha připravovaných projektech, navštěvovat knihovnu a literární večery. Krok za krokem růst v harmonii s vlastní svobodnou vůlí a zodpovědností za své činy. V ideálním případě, samozřejmě!

A když se to někdy nepodaří, tak tady máme opět duchovní a její schopnost pastorační péče – chápejte (s rezervou) jako novodobou zpověď. Krátký rozhovor mezi čtyřma očima, vázaný mlčenlivostí. Tak, to je asi všechno, čím bych vám mohla být platná. Scházíme se pravidelně každé úterý v 17 hodin v centru města. Podrobnosti najdete na našich stránkách, sekce kontakt.

Budu se velmi těšit i s vámi na shledanou!


Během svatebního obřadu (registrované partnerství)

 


„Vytváření mostů“ s dětmi na unitářském táboře 2023