Pondělí, 15 dubna, 2024
AktualityFotogalerie

6. ročník UNIDAYS – Terezín a Litoměřice 2023

6. ročník UNIDAYS

TEREZÍN a LITOMĚŘICE
24. – 27. 8. 2023

Soustředění členů naší obce zvané UNIDAYS 2023 se konalo ve dnech 24. – 27. 8. 2023 v historií prodchnutém kraji Litoměřicka, která je od Liberce vzdálena hodinku a půl jízdy autem. Lokalita je pro naše členy velmi dobře dostupná i vlakem a autobusem jak z Liberce, tak z Prahy. Vzhledem k tomu, že Litoměřice jsou poměrně disponovaná turistická lokalita, tak volba na ubytování padla na město Terezín, jednak vzhledem k relativní blízkosti a jednak k přívětivým cenám nejen ubytování, ale i všeho dalšího. Pobyt je součástí projektu Společně pro lidi.

Terezín je malé historické pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze dva kilometry jihovýchodně od Litoměřic. Město stojí na obou stranách řeky Ohře, která je rozděluje na Malou a hlavní pevnost a severně od města se vlévá do Labe. Ve městě žije přibližně 3 000 obyvatel.

Litoměřice jsou historické město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách na západním okraji Polabské nížiny (dříve bylo oblíbené označení „zlatý pruh země české“) v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Ve městě žije přibližně 23 tisíc obyvatel.

Nás do tohoto kraje sem přilákaly především krásy české krajiny a jejich poznávání.

Toto poznávání by bylo účastníkům zprostředkováno jednak skrze turistické a jednak duchovní zaměření pobytu. Části pobytu se účastnila i naše duchovní Jana A. Rašková.

Základním cílem projektu Unidays je podpořit komunitní setkávání členů, sociální vazby skupiny v jiném, než „domácím“ prostředí a taktéž jistým způsobem členy odměnit za jejich celoroční úsilí. Společně trávený čas ráno při společné meditaci, přes den na vycházkách a výletech a večer při společenských hrách je nejdůležitějším benefitem našeho pobytu.

V rámci pobytu jsme podnikli výlety do obou měst i do jejich okolí. Při výletech jsme společně také každý den sbírali na našich cestách odpadky. 

Programu se účastnilo 16 členů LOU, to je 40 % členů obce. Podle ankety provedené mezi členy na závěr pobytu byli spokojení malí i velcí účastníci.

PRŮBĚH POBYTU

Den první:

Pro utužení vlasteneckého cítění jsme jako první cestou navštívili památné místo české historie stanice s pomníkem Přemysla oráče. Je to památka, která sahá ke kořenům české státnosti.

Protože bylo velké vedro, tak jsme se jeli podívat a také vykoupat na jezero Milada, které je od Terezína zhruba 30 km a je u Ústí nad Labem. Jedná se o velmi mladé jezero, které bylo dokončeno zhruba před 12 lety je dlouhé 3 a půl kilometru a široké necelý kilometr je velmi krásné a je v něm zcela křišťálová voda a slouží k rekreaci obyvatel. K našemu ekologickému programu Konzumuj střídmě je to názorná ukázka toho, jak lze přistupovat k rekultivacím vytěženého území, těžní jáma je zaplněná vodou a okolní výsypky postupně zarůstají loukami a lesy.

V rámci odpoledního výletu jsme navštívili památku věnovanou obětem holocaustu v Terezíně, zde byl vysypán do Ohře popel 20 tisíc obětí holocaustu z koncentračního tábora.

Pomoc zahraničním turistům: Cestou jsme potkali skupinu Portugalců na kole, kteří byli zoufalí, že píchli u jednoho kola duši a nikdo z nich nikdy kolo neopravoval – jak nám řekli, byli na kolech poprvé a solidárně jsme jim pomohli kolo opravit a vyměnit duši,  protože oni to nikdy v životě nedělali a byli překvapeni že my jsme to nedělali poprvé v životě. Zdenda, který jediný z nás dobře vládne angličtinou, Portugalcům vysvětlil, jak se vyjímá zadní kolo z rámu a jak se mění duše, později jsme je potkali na cestě a šťastně nám mávali,  měli jsme z toho pěkný pocit.

Sbírání odpadků u jezera Milada.

Společný večer jsme strávili s naší milou duchovní Janou, povídáním, plánováním a hraním společenských her.

Den druhý:

Mezi Litoměřicemi a Terezínem jezdí po Ohři loď jako městská hromadná doprava a je to velká zajímavost, zvláště pro děti. Proto jsme ji ráno využili a jeli jsme z Terezína do Litoměřic.

Takže hurá na loď, stihli jsme jí tak tak, ale cesta malou lodí pro 12 lidí z Terezína do Litoměřic byla naprosto super seděli jsme téměř u hladiny. Část osazenstva jela na kole. Cesta začíná na řece Ohři pak minete soutok Ohře s Labem a z lodi jsme vystoupili v přístavišti na Labi v Litoměřicích to je s téměř v centru města. 

Litoměřice jsou opravdu krásné město. Prohlédli jsme si celé centrum tři kostely navštívili jsme vyhlídkovou věž výstavu Michala Gabriela s názvem Mauglí, a ještě několik dalších věcí. 

Z Litoměřic jsme odjížděli spokojení a naplnění zážitky a vraceli jsme se opět lodí po řece zpět do Terezína.

Poté jsme navštívili infocentrum Terezíně a „objevili“ rozsah terezínské pevnosti po naučné stezce která vede po vnějším obvodu. Také jsme navštívili muzeum Terezína a seznámili jsme se zde s historií pevnosti Terezín. Pro menší i dospělé účastníky bylo zajímavé vidět, jak geniálně je pevnost vymyšlena.

A odpoledne, když už se trošku počasí umírnilo jsme jeli na poslední prohlídku na překrásný zámek Ploskovice, který zaujal zejména děti, protože zámek je jako stvořený pro princezny a také se vyskytoval v několika pohádkách. 

Den třetí

Dopoledne jsme společně navštívili skanzen lidové architektury v Zubrnicích, kde jsme se poučili o tom jak stavěli a žili naši předkové.

Protože bylo velké vedro, jeli jsme se opět cestou opět vykoupat na skvělé jezero Milada.

Odpolední program byl věnován dětem a programů pro ně, navštívili jsme Muzeum nostalgie pro děti a dětské hřiště, večer jsme opět všichni společně hráli společenské hry.

Den čtvrtý a poslední

Navštívili jsme terezínskou pevnost. Prohlídka starobylé pevnosti a katakomb byla velmi zajímavá. A zaujala malé i velké. To, v jakých podmínkách zde žili vojáci za Rakouska – Uherska si dnes lidé ani neumí představit.

 

Fotogalerie ZDE.

Pevnost Terezín