Sobota, 13 července, 2024
Fotogalerie

Květinová slavnost 2023

Naše Květinová slavnost se konala 6. června 2023 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Využili jsme na to krásný prosvětlený prostor malé přednáškové auly. Sešli jsme se v hojném počtu.
Slavnostní shromáždění vedla laická duchovní Jana Alžběta Rašková. Každý přinesl jednu či více květin, které odevzdal do společné vázy.
I když nám onemocněla přislíbená klavíristka, nakonec se nám podařilo na poslední chvíli zajistit dva mladé zdatné hudebníky, čemuž jsme byli velmi rádi. 
Duchovní měla shromáždění velmi kvalitně připravené, bylo prožitkové, ale také jsme se dozvěděli něco o historii tohoto nádherného unitářské ho svátku. 
Proto jí patří velké poděkování za výbornou atmosféru a nejen jí, ale také hudebníkům, naší předsedkyni a všem zúčastněným.