Sobota, 13 července, 2024
Aktuality

EKO pobyt Jiřetín pod Jedlovou

EKO pobyt Jiřetín pod Jedlovou
28. –  30. 4. 2023
15 účastníků – všichni jsou členové LOU

Foto z pobytu naleznete ve fotogalerii.

Víkendový výlet do panenské přírody Českého Švýcarska s ubytováním v klášteře v Jiřetíně pod Jedlovou je součástí projektu KONZUMUJ STŘÍDMĚ. Jde o cyklus ekologicky zaměřených akcí, jejichž prostřednictvím jsou účastníci seznamováni se známějšími i méně známými fakty týkající se životního prostředí z pohledu spotřeby (konzumu) materiálních statků kolem nás v návaznosti na naší předchozí ekologickou činnost.

Pobyt jsme proto spojili s návštěvou Domu Českého Švýcarska – informačního a vzdělávacího střediska regionu v Krásné Lípě – zařízení zabývající se ekologií, které zve všechny, kteří touží obdivovat a poznat krajinu národního parku v minulosti i přítomnosti. Expozice je vhodná zejména pro rodiče s dětmi.

Pátek

Po příjezdu, poté co jsme se ubytovali v Klášterním penzionu. Velmi zajímavé bydlení, dříve tam byly ubytované jeptišky, a to určitou dobu účelově, tak aby nepřekážely minulému režimu. Duchovno prostupovalo celým tím velebným domem. Oproti tomu děti byly nadšené rozlehlostí areálu a my jsme žasli nad obrovskými místnostmi.

Pak už jsme se už nemohli dočkat první vycházky. Zajeli jsme do Chřibské a šli jsme směrem na křížový Buk. Asi proto, že jsme na ekologickém pobytu, jsme potkali stádečko kamzíků. Nejedná se sice o původní zvířata zde, jak jsme se dočetli, ale bylo to opravdu překrásné setkání.

Cestou jsme navštívili rezervaci Fiala kde kvete v hojném počtu měsíčnice. Rezervace  musí být celá oplocená, protože jinak by spárkatá zvěř tuto rostlinku, která je chráněná, zcela zničila včetně hlíz. 

Tuto i další vycházky jsme pojali i jako výuku sběru léčivých bylin a rostlin k jídlu. Snaha byla vysvětlit dětem i dospělým alespoň základní možnosti sběru bez rizika omylu.

Den jsme zakončili večerní vycházkou po Jiřetíně pod Jedlovou kde je na náměstí krásný kostel Svaté Trojice.

Po společné večeři jsme se všichni sešli poprvé ve společenské místnosti v kruhu sdílení a povídali jsme si o tom, co jsme během toho dne všechno zažili a o plánech na další den.

Večer jsme hráli společně společenské hry.

Sobota

Po společné snídani jsme si po zapálení svíčky řekli, jaký společný program nás tento den čeká. 

Nejprve jsme navštívili Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. V Domě Českého Švýcarska nás překvapila bohatá a velmi zábavná expozice obohacená i zajímavým filmem o Lužických horách a ochraně jeho  přírodních krás.

Viděli jsme několik naučných filmů o ochraně přírody a také interaktivní exponáty – např. větrný mlýn, lososí cesta nebo labyrint v krajině. Součástí výstavy je panoramatická projekce s názvem Krajina zrozená z písku a moře.

Po prohlídce Krásné Lípy jsme se přesunuli do obce Doubice, kde je opravdu zajímavá expozice vyřezávaných soch, kterou si užili děti i dospělí  a která se nachází u restaurace se jménem Stará hospoda. Tam jsme se i naobědvali.

Po obědě jsme navštívili Kyjovské údolí, kde teče říčka Křinice. Údolí je překrásné, po obou stranách skály, uprostřed se vine divoká říčka a vedle ní cesta po které jsme kráčeli.

Návštěva hradu Tolštejn s vyhlídkou do kraje se nám také velmi líbila a pak jsme pokračovali na známou Křížovou cestu v Jiřetíně pod Jedlovou.

Po společné večeři jsme se všichni podruhé sešli ve společenské místnosti v kruhu sdílení a povídali jsme si o tom, co jsme během toho dne všechno zažili. Velká krása této krajiny nás při vycházce  nadchla a povídali jsme si o tom jak důležitá je její ochrana. I děti mluvili o tom, co se jim líbilo a také, co méně, například to že nám chvílemi trochu pršelo. Nicméně ani toto typické jarní počasí nám nenarušilo plány ani náladu. Společně jsme pak při společné meditaci za krásy přírody tohoto půvabného kraje poprosili o jejich zachování.

Večer jsme tradičně hráli společně společenské hry.

Neděle

Po společné snídani jsme si po zapálení svíčky řekli, jaký společný program nás tento den čeká. 

Především zabalit a pak pro zájemce cestou ještě návštěva Motýlího domu v nedalekém Johnsdorfu. Je to dům s částečně prosklenou fasádou, který funguje jako terárium pro ohrožené motýly v přírodě. Součástí byla i expozice hadů a ještěrů. Návštěva se velmi líbila malým i velkým účastníkům.

Závěr

Účastníkům měl pobyt ukázat, že příroda je dar, který by měl spravovat a zachovat i pro budoucí generace, že člověk je její součástí a že spiritualita a příroda mají mnoho společného.

Člověk není pánem přírody, ale spíše jejím dočasným správcem a nemá povinnost přímo k přírodě, ale jeho chování by se mělo řídit silnými etickými principy. Jedním s těchto principů je vědomí, že pokud budeme ničit a poškozovat přírodu, poškozujeme tím i sami sebe ve svém bytí.

Byl splněn cíl:

seznámit účastníky s tématikou životního prostředí z pohledu udržitelnosti oproti konzumu a upevnit tyto nové znalosti a souvislosti formou tematicky zaměřeného pobytu.

Dalším a neméně důležitým cílem je aktivizace stávajících členů obce a posílení jejich vzájemných vztahů tj. nabídnout jim smysluplné a atraktivní/moderní aktivity, které lidi sdružují.

Na výletech jsme sbírali byliny k sušení, rostliny k jídlu ale i odpadky do společného pytle, jak je naším zvykem.

Úspěšnost:

je těžko měřitelná – spokojenost dětí i dospělých, jako kritérium spokojenosti považujeme vůbec účast na akci a zájem o další ročník.

Programu se účastnilo 15 členů LOU, to je 38 % členů obce.