Sobota, 13 července, 2024
Aktuality

Hledá se redaktor do časopisu Tvůrčí život!

Milí přátelé, níže přikládáme prosbu pana Čiháka z časopisu Tvůrčí život.
Pokud máte chuť podílet se na tvorbě našeho unitářského časopisu, neváhejte mu napsat na email: matej-cihak@unitaria.cz .

Dobrý den, vážení předsedové a členové obcí, vážení duchovní,

předně bych Vám všem chtěl popřát vše dobré, a radostný vstup do nového století českého unitářství, do kterého jsme od 9. dubna tohoto roku společně vkročili. Děkuji všem Vám, kteří jste zúčastnili letošních oslav, i všem, kteří byli přítomni „jen“ v duchu. Děkuji za Vaši práci pro Vaše obce i pro NSČU jako celek. Je pro mě radostí a posilou v
životě pracovním i duchovním být součástí společenství s lidmi, jako jste Vy.

Jako redakce Tvůrčího života bychom rádi navázali bližší spolupráci s našimi obcemi a členskou základnou. Za zhruba rok a půl, co pracuji v redakci Tvůrčího života, jsem do jeho vytváření zapojil řadu externistů, rád bych nyní dal více prostoru i našim členům, a to napříč všemi obcemi.

Chtěl bych tedy poprosit především předsedy obcí, případně i jednotlivé duchovní, zda-li by pohovořili (např. na MSS, nebo třeba i jen neformálně) s těmi členy svých obcí, o kterých se domnívají, že by byli vhodnými přispěvateli do Tvůrčího života. Optimálně by mělo jít o někoho, kdo již má s psaním nějaké zkušenosti, byť jistě nemusí jít o
profesionála.

Pokud byste v obcích několik takových lidí našli, poprosím Vás, zda byste mi poslali jejich jméno, email + optimálně i to, o co se nejvíc zajímají, a to jak v duchovní oblasti, tak např. i ve svém pracovním životě nebo volném čase? Podle toho budu lépe vědět, na koho se s jakým tématem mohu obrátit.

Moje prosba nespěchá, i tak ale budu rád, když mi dodáte seznam potenciálních přispěvatelů v dohledném časovém úseku, řekněme do konce května.

Na závěr bych rád podotkl, že kontaktů nemusí být velké množství, postačí třeba jen 2-3 lidé, ale takoví, na které bude spolehnutí a které bude spolupráce s TŽ opravdu těšit.

Mockrát Vám děkuji, že jste dočetli můj email až sem, a děkuji, pokud se nad mou prosbou zamyslíte a odpovíte mi. Společnými silami můžeme bez spěchu a v klidu, ale jistě a systematicky činit náš společný časopis krásnějším a nyní i „unitářštějším“.

S pozdravem
Matěj Čihák

matej-cihak@unitaria.cz