Pondělí, 15 dubna, 2024
Aktuality

PF 2021 od naší reverendky

Moji milí, přátelé a příznivci,

vítám vás v našem novém roce 2021!
 
Jako každý rok vyzývá k zamyšlení, bilancování, hodnocení, tak zejména ten loňský vyzývá k ohlédnutí a pozastavení. Pozastavil nás a ve svém dění znovu rozběhl totiž několikrát. 
Loňský rok byl v vyhlášen rokem smíření. Smíření jako cesta k osvobození. To však nebylo ještě o Covidu ani slechu, natož vidu. Jak příznačný název to bude, jsem tenkrát netušila…Pro naši Evropu se tehdy vágní informace z dálného Orientu jevily jako zašustění netopýřích křídel, vánoční svátky 2019 jsme prožívali v klidu, pokoji a blahé nevědomosti. Čína je přece tak daleko a nějaký čínský virus se nás tady vůbec netýká.

Do dvou dvacítek jsme skočili rovnýma nohama jako do rybníka a záhy jsme začali zjišťovat, že to žádná mělčina vesnického kačáku nebude. V březnu přestal být čínský virus čínský, stal se z něho virus značkový. Covid 19 koronavirus roku 2020, získal zvučné jméno a popularitu. Nikdo z nás jsme něco takového dosud nezažili, pro všechny to začala být nová koronaskutečnost. Ze společensky zažitých jistot se stala na otazníku balancující a vratká Ne-jistota. Nejen české, ale i světové vody lidské společnosti nyní brázdí lodě dezinformací, bludné koráby bez lodivoda, naše vlastní plavidla v osobně prožívaných složitých časech připomínají lodičky ze skořápky ořechu, zmítané vlnami a plující vstříc svému osudu… Snažíme se smířit se situací, že vyhlášení nouzového stavu nám omezuje osobní svobodu, úplně změní naše životy a z povinné roušky se stane módní doplněk.

Na celou koronaskutečnost však lze nahlížet i jiným způsobem a pokusit se najít svoji odpověď ukrytou v její zřetelné nápovědě.

V předloňském roce, jak jsem naznačila, byl rok 2020-21 vyhlášen Rokem smíření. Tento projekt, vzešlý z iniciativy Meeting Brno, navazuje na úspěšný brněnský projekt z roku 2015 a Husovských slavností a jeho cílem se stala snaha poukázat na dějinné milníky, které způsobovaly nesvár v naší společnosti. Kulatá výročí 600 let od vyhlášení křížové výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze… Jaké v sobě nese poslání?

Rok smíření je výrazem touhy zamýšlet se i odpovídat společně, vytvářet nejen atmosféru sounáležitosti, ale sounáležitost skutečnou.

Rok smíření staví most mezi minulostí a budoucností skrze setkání v přítomnosti.

Rok smíření vytváří příležitost pro dialog na mnoha úrovních.

Rok smíření propojuje duchovní hodnoty, kulturní dědictví a praktické vzdělávání.

Rok smíření zapojuje všechny generace a vytváří prostor pro sdílení zkušeností a dovedností.

Rok smíření vede celou společnost i každého z nás k zamyšlení se nad smyslem našeho života a našich vztahů.

Rok smíření navazuje na tradici biblických “milostivých roků”, při kterých se odpouštěly dluhy, a navracela svoboda.

Rok smíření 2020: Přichází čas společných kroků…. Cítíte, jak tato výzva s ohledem na naší prožívanou skutečnost silně rezonuje? Dnešní svět zahodil morální hodnoty, svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinné názorové předplatné společenského časopisu. Nenápadně vnucené paradigma myšlení, které je považováno za pravdu je potřeba nově zrekonstruovat a přestavět. Tvrdý materialismus je třeba zjemnit rovinou duchovní a etickou, aby se svět kolem ocitl v rovnováze. Tato dlouhodobá nerovnováha narušuje balanc harmonie stvoření. Proto se kamsi propadáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jako lidstvo kráčíme po cestě, která je plochým názorovým koridorem a ten vede mezi dvěma hraničními zdmi. Jedna zeď se jmenuje konflikt a druhá lhostejnost. Postavili jsme si je my sami bez ohledu na to, jestli máme pěkné nebo špatné počasí… Procházíme tímto koridorem, v prázdné setrvačnosti, aniž bychom se pozastavili nad tím, kam vlastně vede.

Je nezbytně nutné vyrovnat se s vlastní minulostí nejen společenskou, ale i osobní, abychom zvládli čelit přítomnosti a budoucnosti. Letošní rok se stane pro celé lidstvo velkým historicko-kulturním a etickým milníkem. Všichni se těšíme, až to bude jako dřív, ale stejně jako dřív to už nikdy nebude, s tím se musíme smířit! Metanoia dnešní doby, tedy změna smýšlení a totální obrat v přístupu k životu, lidským etickým hodnotám, znamená vydat se je s pokorou hledat a znovu nalézt. V sobě i ve světě. Zahodit zažité vzorce vnucených názorových paradigmat a otevřít se pro nové, tvořivé a harmonické. Právě v tom je hlavní poselství roku smíření 2020, které nám jako celému lidstvu koronavirová výzva seslala. Podle tradice biblických “milostivých roků” se odpouštěly dluhy, a vracela svoboda. Máme vůči životu, přírodě a stvoření jako lidstvo velký dluh. Je možné, aby nám bylo odpuštěno? Ano. Ale bez odpuštění a smíření se se sebou samým to nejde. Právě proto, že teď přišel ten správný čas vystoupit z řady.  Čas společných kroků na cestě obnovy k transformaci, čas smíření jako jediná cesta k vysvobození ze společenského marasmu. Takoví jsme byli. Vystupme z řady a odhodlejme se k tomu už dnes! Buďme konečně svobodní…

Všichni milí moji přátelé,

přeji hodně dobrého v novém a zdravém 21 roce 21. století!

Vaše Sofie.:-)