Sobota, 13 července, 2024
Aktuality

Výzva ke sdílení laskavého okamžiku

Milí přátelé,
ráda bych vás všechny čistým a pokorným srdcem pozvala na společnou sdílenou modlitbu, chvilku pro laskavý okamžik.
Každý den ve 22 hodin se společně setkáme v laskavém okamžiku sdílené laskavosti. Čas, který se právě otevřel, nám otevírá zcela jinou dimenzi duchovního sdílení a konání. Každou laskavou duchovní pohnutkou přepisujeme naši společnou budoucnost! Síla sdílené modlitby má mohutný energetický potenciál!
V posledních dnech jsme jako lidstvo dospěli do klíčového momentu v naší novodobé historii. Ocitáme se na prahu nové etapy našeho kulturního, společenského a spirituálního vývoje. Přihlasme se každý sám za sebe a současně společně ke sdílené zodpovědnosti za společnou nadčasovou laskavost! 
 
Těším se na společné setkávání,
 
Sofie a kolegové duchovní