Pondělí, 15 dubna, 2024

Pastorační asistence

Každý se můžeme někdy dostat do svízelné situace. A v takové chvíli může pomoci vědomí, že se můžete spolehnout na podporu přátel – anebo někoho, kdo se na takovou pomoc specializuje. Naši duchovní nabízí jsou členům k dispozici v době životních těžkostí či při řešení svízelných osobních otázek, ale i v mnohých jiných situacích., jako jsou například tyto:

 • Když čelíte těžkostem: úmrtí v rodině, potíže v mezilidských vztazích, zdravotní problémy, rodinná krize, rozvod, těhotenství, atd.
 • Když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace, atd.
 • Když potřebujete pomoc v nějaké oblasti a nevíte, na koho se obrátit.
 • Když si chcete promluvit o duchovních otázkách a tématech.
 • Když chcete oslavit nějakou významnou událost ve svém životě.
 • Když se na někoho zlobíte.
 • Když jste někomu vděčni.
 • Když jste v našem společenství teprve krátce, a chcete se dozvědět více o naší víře a tradici.
 • Když jste v našem společenství teprve krátce a chtěli byste zde poznat více lidí lépe a cítit se zde více doma.
 • Když chcete být více aktivní a zapojit se do činnosti a života obce.
 • Když jste aktivní v práci pro obec nebo i ve svém osobním životě, ale cítíte se unaveni a přepracováni.

Duchovní je k dispozici k rozhovoru ať zaměřenému na nějaké konkrétní téma nebo jinak. Můžete se s ním podle svých preferencí můžete setkat jak v kanceláři, tak i ve svém domově, v parku, kavárně nebo jinde. O podrobnostech jak duchovního kontaktovat se dozvíte v unitářské obci, která je vám nejblíže.

Unitářský duchovní je vázán slibem mlčenlivosti, takže s ním můžete hovořit naprosto otevřeně a upřímně. Pokud si budete přát a za takovou ji označíte, pak informace, kterou duchovnímu sdělíte, bude vnímána z pohledu “zpovědního tajemství”.

Třebaže toto krátkodobé poradenství nemůže zastoupit dlouhodobou specializovanou terapii, je možné, že duchovní bude moci poradit další vhodné kroky, bude-li toho potřeba.