Duchovní setkávání

Pravidelná duchovní setkávání s naší reverendkou probíhají každé úterý v 17 hod. v Přístavu. (Liliová 473/5, Liberec 1).

Do Přístavu se vchází z ulice Bažantí, je třeba projít bránou přes parkovací dvorek a zazvonit, případně zatelefonovat reverendce – vstupní dveře bývají zavřené.

Přístav je naše nové sídlo od května 2018, probíhají zde nejen duchovní setkávání, ale i kreativní workshopy a přednášky externistů.