Statut obce

Dne 18. července 2021 proběhne Valné shromáždění LOU.

Odhlasované materiály jsou k nahlénutí níže:

Statut LOU