Duchovní

Duchovenská služba obce je v současné době zajišťována duchovním kolegiem NSČU. Zajišťuje a zprostředkovává ji odpovědný duchovní Petr Samojský.

Duchovní jsou k dispozici členům a příznivcům obce mimo jiné k poradenství v době životních těžkostí či řešení otázek nebo k poradenství předmanželskému.  Zajistí rovněž obřad uvítání dítěte, slavnost zasnoubení, svatební obřad, slavnost obnovení manželského slibu, smuteční a vzpomínkové obřad, a podobně.